Privacy statement

Inleiding

Supporta ('wij') biedt een platform voor goede doelen om deelnemers aan (sport)evenementen te laten fondsenwerven. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring informatie vinden over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@supporta.cc.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 24 maart 2023. Via onze website https://supporta.cc kun je de laatste versie altijd inzien.


Wie is Supporta?

Supporta is een handelsnaam van Atleta B.V., gevestigd te Barentszplein 2E, 1013 NJ, Amsterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34166146.

Wanneer Supporta jouw persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van het platform voor goede doelen, is Supporta de verwerkingsverantwoordelijke. Bij het verwerken van persoonsgegevens van actievoerders treedt Supporta op als verwerker. De organisator van het (sport)evenement waar de actievoerder aan deelneemt is in dat geval verantwoordelijk voor de verwerking.


Hoe gebruikt Supporta jouw gegevens?

Bij het aanmaken van een account als goed doel worden je e-mailadres, voornaam en achternaam gevraagd. Je e-mailadres wordt gebruikt om in te loggen met behulp van een inlogcode. Je naam wordt gebruikt om je persoonlijke ervaring te bieden en je te kunnen onderscheiden van andere goede doelen. Deze gegevens worden bewaard zolang je verbonden bent aan een project als goed doel of actievoerder.

Bij het aanmaken van een actiepagina tijdens het kopen van toegangsbewijs (ticket) via Atleta worden onderstaande persoonsgegevens van een actievoerder door Supporta opgeslagen.

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens met als doel:

  • Een persoonlijk account aan te bieden om je actiepagina te kunnen beheren.

  • Mails te kunnen sturen wanneer er donaties op je actiepagina binnen komen.

  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Deze gegevens worden bewaard zolang als de organisator van het (sport)evenement dit noodzakelijk acht voor het organiseren van haar evenementen.


Cookies

Bij het gebruikmaken van Supporta kunnen bij zowel bezoekers, goede doelen als actievoerders functionele cookies geplaatst worden om bijvoorbeeld te bepalen wie ingelogd is.

Ontvangers van jouw gegevens

In principe worden de persoonsgegevens door Supporta uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst met goede doelen en het aanmaken van actiepagina's voor deelnemers. Supporta kan gebruikmaken van diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken, zoals voor het versturen van e-mails. Hiervoor worden geen partijen buiten de Europese Unie gebruikt en met iedere partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.


Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supporta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@supporta.cc.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat Supporta inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Supporta is uitsluitend toegankelijk via beveiligde verbindingen en maakt gebruik van adequate toegangscontroles.